Disclaimer


उत्तरदायित्वास नकार

या पोर्टलवर विविध विभागांच्या अखत्यारीतील संकेतस्थळांची माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी बृहन्मुंबई पोलीस स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने बृहन्मुंबई पोलिसांच्या संबंधित विभागाशी/अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.

ही वेबसाइट बृहन्मुंबई पोलिसांद्वारे चालू आहे.

या वेबसाइटची सामग्री फक्त माहितीच्या उद्देशासाठी आहे, जनतेला माहिती मिळविण्यासाठी एक जलद आणि सहज प्रवेश मिळविण्यासाठी आणि कोणत्याही कायदेशीर पावित्र्य नसल्यास लोकांना सक्षम करणे. अचूक आणि अद्ययावत माहिती पुरविण्यासाठी प्रत्येक प्रयत्न केला असला तरी कदाचित काही तपशील जसे की दूरध्वनी क्रमांक, पद धारण करणार्या अधिकाऱ्याचे नाव, वेबसाइटवर त्यांच्या अद्यतनापूर्वी बदललेले असू शकतात. म्हणून, आम्ही या वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या सामग्रीची पूर्णता, अचूकता किंवा उपयुक्ततेवर कोणतीही कायदेशीर उत्तरदायित्व गृहीत धरत नाही.

काही वेब पृष्ठे / कागदपत्रांमध्ये अन्य बाह्य साइट्सवर दुवे प्रदान केले आहेत. आम्ही त्या साइटमधील सामग्रीच्या अचूकतेची जबाबदारी घेत नाही. बाह्य साइटना दिलेला हायपरलिंक या साइट्सद्वारे ऑफर केलेल्या माहिती, उत्पादने किंवा सेवांचे पृष्ठांकन करणार नाही.

आमच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांना न जुमानता, आम्ही याची खात्री देत ​​नाही की या साइटवरील कागदपत्रे संगणकातील व्हायरस इ. चा संसर्ग होण्यापासून मुक्त आहे.

आम्ही ही वेबसाइट सुधारण्यासाठी आपल्या सूचनांचे स्वागत करतो आणि त्या त्रुटीची विनंती केल्यास (असल्यास) आपल्या सूचना आम्हाला कळवा.

हायपरलिंकिंग बाबतचे धोरण

बाह्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्ससाठी जोडणी (लिंक)

संकेत स्थळावर अनेक ठिकाणी आपणास अन्य संकेत स्थळे/ पोर्टल्स यांच्या जोडण्या दिसतील. यांची निर्मिती आणि देखभाल अशासकीय/ खाजगी संघटनेमार्फत केली जाते. या जोडण्या तुमच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जेव्हा तुम्ही बाह्य जोडणीची निवड करता, तेव्हा तुम्ही बृहन्मुंबई पोलिसांच्या संकेत स्थळावरून बाहेर पडता. तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरण ‘त्या' बाह्य जोडणीच्या मालकाकडे / प्रायोजकाकडे जाते. या बाह्य संकेतस्थळाची माहिती आणि विश्र्वसनीयता यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस जबाबदार राहणार नाही. त्यात तुम्ही व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनाचे आम्ही समर्थन करत नाही. या संकेतस्थळावर उपलब्ध जोडण्या आणि त्यांच्या यादीला आमचे समर्थन गृहीत धरू नका.

​​​​​​​इतर संकेत स्थळांव्दारे / पोर्टलव्दारे बृहन्मुंबई पोलिसांच्या संकेत स्थळाशी लिंक

तुम्ही आमच्या संकेत स्थळावरील माहितीची जोडणी देऊ इच्छीत असाल, तर त्यासाठी पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र तुमच्या संकेत स्थळाच्या चौकटीमध्ये आमचे पृष्ठ दाखवण्याची परवानगी आम्ही देत नाही. आमच्या संकेत स्थळावरील पृष्ठे, वापरकर्त्याच्या नवीन ब्राउजर विंडोमध्ये उघडायला हवी.

अटी आणि शर्ती

संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करता असे गृहीत धरले जाते. हे नियम आणि अटी तुम्हांला मान्य नसतील तर कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करू नका. 

संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्त्याने संबंधीत विभाग अथवा स्रोताशी शहानिशा करून घ्यावी आणि व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. 

या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस जबाबदार राहणार नाही. 

गोपनीयता धोरण

एक सर्वसाधारण नियम म्हणून हे संकेत स्थळ तुमची व्यक्तिगत ओळख स्पष्ट करणारी कोणत्याही प्रकारची माहिती (जसे नाव, दूरध्वनी क्र. अथवा ई-मेल) स्वयंचलितरित्या आपल्याकडे ठेवत नाही. हे पोर्टल तुमच्या भेटीच्या वेळा आणि सत्रप्रवेश अशा प्रकारच्या माहितीची, सांख्यिकीय हेतूसाठी (जसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, ब्राउजर प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, भेटीची तारीख आणि वेळ इ.) नोंद घेते. 

आम्ही या माहितीचा उपयोग तुमच्या वैयक्तिक भेटीची ओळख म्हणून ठेवत नाही. या संकेत स्थळाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्हांला या माहितीचा उपयोग होतो. आम्ही उपयोगकर्ता किवा त्यांच्या ब्राउजिंग गतीविधीवर लक्ष ठेवत नाही. 

बृहन्मुंबई पोलिसांच्या पोर्टलने तुमच्याकडून वैयक्तिक माहिती देण्याची मागणी केल्यास, ती कशाप्रकारे वापरली जाईल, हे तुम्हांला सांगितले जाईल, तसेच या माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली जाईल.

कॉपीराइट धोरणे

या संकेत स्थळावरील माहिती संकलित केली गेली आहे. ती नि:शुल्कपणे कुठल्याही स्वरुपात किवा माध्यमात, कुठलीही विशिष्ट परवानगी न घेता पुनर्मुद्रित करता यईल. माहिती जशी आहे, तशी तंतोतंत वापरण्यात यावी. तसेच अप्रतिष्ठाकारक पद्धतीने अथवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरता येणार नाही. जेव्हा या माहितीचे किवा सामग्रीचे प्रकाशन किंवा  वापर कराल त्या वेळेस स्रोत प्रामुख्याने अभिस्वीकृत केला गेला पाहिजे. ह्या संकेत स्थळावरील माहितीचे पुनर्मुद्रण करण्याची अनुमतीमध्ये या संकेत स्थळावरील माहितीचा विस्तार करू शकत नाही जे की त्रयस्थ पक्षाचे सर्वाधिकार धोरण म्हणून ओळखले जाते. या प्रकारच्या सामग्रीचे पुनर्मुद्रण करायच्या अधिकारासाठी सर्वाधिकार धोरण धारकाशी संपर्क साधावा.