Police Station Incharge


जगदिश देशमुखे

जगदिश देशमुखे

व. पो. नि. ( आरे )


योगेंद्र पाचे

योगेंद्र पाचे

व. पो. नि. ( आग्रीपाडा )


देवराज बोरसे

देवराज बोरसे

व. पो. नि. ( दक्षिण प्रादेशिक विभाग सायबर )


राजेश नागवडे

राजेश नागवडे

व. पो. नि. ( मध्य प्रादेशिक विभाग सायबर )


शर्मिला सहस्त्रबुद्धे

शर्मिला सहस्त्रबुद्धे

व. पो. नि. ( पुर्व प्रादेशिक विभाग सायबर )


मनोज हेगीष्टे

मनोज हेगीष्टे

व. पो. नि. ( अँटॉप हिल )


सुवर्णा शिंदे

सुवर्णा शिंदे

व. पो. नि. ( पश्चिम प्रादेशिक विभाग सायबर )


नितीन तडाखे

नितीन तडाखे

व. पो. नि. ( आझाद मैदान )


विजय चंदनशिवे

विजय चंदनशिवे

व. पो. नि. ( उत्तर प्रादेशिक विभाग सायबर )


विश्राम अभ्यंकर

विश्राम अभ्यंकर

व. पो. नि. ( बी.के.सी. )


प्रमोद तावडे

प्रमोद तावडे

व. पो. नि. ( बांगुर नगर लिंक रोड )


राजू बिडकर

राजू बिडकर

व. पो. नि. ( धारावी )


दत्तात्रय खंडागळे

दत्तात्रय खंडागळे

व. पो. नि. ( भांडुप )


सुभाष बोराटे

सुभाष बोराटे

व. पो. नि. ( भोईवाडा )


नंदकुमार गोपाळे

नंदकुमार गोपाळे

व. पो. नि. ( भायखळा )


ज्योती घनशाम बागुल-भोपळे

ज्योती घनशाम बागुल-भोपळे

व. पो. नि. ( चारकोप )