Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२९ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त परिमंडळ ०६, चेंबूर ,मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २९-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२९ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त परिमंडळ ०६, चेंबूर ,मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २९-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२८ - मार्च - २०२३ दादर वाहतूक विभाग वार्तापत्र दि. २८-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२८ - मार्च - २०२३ पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक), मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. २८/०३/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - मार्च - २०२३ ओशिवरा पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २४-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. २४-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - मार्च - २०२३ जमावबंदी आदेश दि. २३-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - मार्च - २०२३ डॉ.डी.बी.मार्ग पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २१-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. २१/०३/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - मार्च - २०२३ पोलीस शिपाई (चालक) लेखी परिक्षा (मुंबई शहर वगळता) मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - मार्च - २०२३ मलबार हिल पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २०-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त वाहतूक (दक्षिण ) यांचे वार्तापत्र दि. २०-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१९ - मार्च - २०२३ वरळी पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. १९-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१७ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त परिमंडळ ११ यांचे वार्तापत्र दि. १७-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१६ - मार्च - २०२३ खंडणी विरोधी कक्ष कार्यालय, गु.अ.वि., मुंबई यांचे वार्ताहपत्र, दि.१६/०३/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१४ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त परिमंडळ ०७ यांचे वार्तापत्र दि. १४-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१४ - मार्च - २०२३ पो.उ.आ. (प्रकटीकरण) कार्यालय, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १४-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१३ - मार्च - २०२३ एल टी मार्ग पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. १३-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
११ - मार्च - २०२३ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा यांचे वार्तापत्र दि. ११/०३/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१० - मार्च - २०२३ साकीनाका पोलीस ठाणे - फसवणुक बाबत वार्तापत्र दि. १०-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - मार्च - २०२३ पो.उ.आ. (प्रकटीकरण) कार्यालय, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०९-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - मार्च - २०२३ पो.उ.आ. (अभियान) कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.०८/०३/२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त परिमंडळ ०६ यांचे वार्तापत्र दि. ०८-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - मार्च - २०२३ पो.उ.आ. (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक यांचे वार्तापत्र, दि. ०८-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०५ - मार्च - २०२३ मालमत्ता कक्ष, गुन्हे शाखा यांचे वार्तापत्र दि. ०५-०३-२०२३ गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०५ - मार्च - २०२३ मालमत्ता कक्ष, गुन्हे शाखा यांचे वार्तापत्र दि. ०५-०३-२०२३ गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०४ - मार्च - २०२३ शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. ०४-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - मार्च - २०२३ सायबर गुन्हे, गु.अ.वि., मुंबई कार्यालय यांचे वार्तापत्र, दि.०४/०३/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - मार्च - २०२३ सायबर गुन्हे, गु.अ.वि., मुंबई कार्यालय यांचे वार्तापत्र, दि.०४/०३/२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०३ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त परिमंडळ-०६ कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०३-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०३ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान) कार्यालय, मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. ०३-०३-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - मार्च - २०२३ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०२-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - मार्च - २०२३ कफ सिरप तस्करी बाबत घाटकोपर युनिट ची कारवाई दि. ०२-०३-२०२३ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०२३ यशस्वी शिक्षा झाल्यावर पोलिस कर्मचार्‍यांचे सत्कार याचे वार्तापत्र दि.०१-०३-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - मार्च - २०२३ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा यांचे वार्तापत्र दि. ०१ /०३ /२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - फेब्रुवारी - २०२३ लो टि मार्ग पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २६-०२-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२५ - फेब्रुवारी - २०२३ नागपाडा पोलीस ठाणे - फसवणुक बाबत वार्तापत्र दि. २५-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२५ - फेब्रुवारी - २०२३ पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-०२ कार्यालयामधील तक्रार निवारण दिनाबाबत वार्तापत्र दि. २५-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२५ - फेब्रुवारी - २०२३ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-१०, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २५-०२-२०२३. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२५ - फेब्रुवारी - २०२३ सर जे.जे. मार्ग पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. २५-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - फेब्रुवारी - २०२३ मा.पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ-३), मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २४-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - फेब्रुवारी - २०२३ कक्ष-११ गु.प्र.शा. गु.अ.वि, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २४-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - फेब्रुवारी - २०२३ कक्ष-१० गु.प्र.शा. गु.अ.वि, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २३-०२-२०२३ कक्ष-१० PDF view
२३ - फेब्रुवारी - २०२३ पार्कसाईट पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.२३-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - फेब्रुवारी - २०२३ ०८ अल्पवयीन बालकांची जापू शाखा, नागपाडा कडून सुटका वार्तापत्र दि. २२-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - फेब्रुवारी - २०२३ खुनाच्या गुन्ह्यातील ०५ पाहिजे आरोपींना उनावा, गुजरात येथून ताब्यात दि २१-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - फेब्रुवारी - २०२३ ०७ किलो गांजासह ०२ इस्मांना ट्रॉम्बे पोलीसांकडून अटक केल्याबाबत वार्तापत्र दि. २१-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - फेब्रुवारी - २०२३ ०५ अल्पवयीन मुलींची जापू शाखा, गुन्हे शाखा कडून सुटका वार्तापत्र दि. २१-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - फेब्रुवारी - २०२३ ३०,७६,८०० रु किमतीची प्रतिबंधित ई-सिगारेट जप्त केल्याबाबत वार्तापत्र दि. २१-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - फेब्रुवारी - २०२३ गावदेवी पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. २०-०२-२०२३ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view