पोलीस शल्यचिकित्सक

About Us


पोलीस शल्यविशारद हे मुंबईतील सर्व पोलीस रुग्णालये, पोलीस दवाखाने आणि फिरते पोलीस रुग्णालय यांचे प्रभारी अधिकारी आहेत. ०५ वैदयकिय अधिकारी पोलीस शल्यविशारद यांच्या पर्यावेक्षणात कार्यरत आहेत. 

नागपाडा पोलीस रुग्णालय हे सन १८६७ पासून कार्यरत असून सध्याची इमारत सन १९४० मध्ये बांधण्यात आली. नागपाडा पोलीस रुग्णालय येथे पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना वैदयकिय सुविधा पुरविण्यात येतात. 

नागपाडा पोलीस रुग्णालय येथे ११४ बेड आणि ०५ वैद्यकीय प्रयोगशाळा असुन येथे १३३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. नागपाडा पोलीस रुग्णालय येथे ईसीजी प्रयोगशाळा, दंत चिकित्सालय, नेत्ररोग विशेषज्ञ, फिजिओथेरेपी, ऑपरेशन थियेटर, एक्सरे - १. ईसीओ, अल्ट्रासाऊंड, सोनोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, ओरिमेट्रिक क्लिनिक, श्रवणयंत्र इ. सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच नागपाडा पोलीस रुग्णालय येथे ०१ औषधांचे दुकान व ०१ वैद्यकीय दवाखाना आहे. 

विविध वैद्यकीय विद्याशाखेतील तज्ञ ३० मानद डॉक्टर येथे त्यांची सेवा देतात. त्यांच्याकरिता ०४ स्वतंत्र मानद चिकित्सा (खोल्या) उपलब्ध आहेत. 

तसेच नायगाव उप पोलीस रुग्णालय येथे ०५ वैद्यकीय अधिकारी आणि ३३ रुग्णालय कर्मचारी कार्यरत असून एकूण ४४ बेड आहेत. 

पत्ता - नागपाडा पोलीस रुग्णालय,

सोफिया झुबेर मार्ग,

नागपाडा, मुंबई - ४००००८.

२ पोलीस रुग्णालये
1 नागपाडा पोलीस रूग्णालय 2 नायगांव उप पोलीस रुग्णालय
१२ पोलीस दवाखाने
पोलीस आयुक्त कार्यालय आवार दवाखाना सांताक्रुझ पोलीस दवाखाना
ताडदेव पोलीस दवाखाना अंधेरी पोलीस दवाखाना
दा. भ. मार्ग पोलीस दवाखाना मरोळ पोलीस दवाखाना
वरळी पोलीस दवाखाना १० कांदिवली पोलीस दवाखाना
दादर पोलीस दवाखाना ११ नेहरुनगर पोलीस दवाखाना
माहिम पोलीस दवाखाना १२ पंतनगर पोलीस दवाखाना