Senior Police Officers


डॉ प्रविण मुंढे

डॉ प्रविण मुंढे

पोलीस उप आयुक्त ( परिमंडळ - १ )


माळा, वालचंद हिराचंद मार्ग, जी. पी. ऑफिस जवळ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१

डॉ. मोहित कुमार गर्ग

डॉ. मोहित कुमार गर्ग

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - २


सर जे. जे. मार्ग, एटीएस बिल्डी कंपाउंड, नागपाडा, मुंबई - ४०० ००८

कृष्ण कान्त उपाध्याय

कृष्ण कान्त उपाध्याय

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ३


वरळी पोलीस ठाणे इमारत, दुसरा माळा, डॉक्टर ऍनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - 30

प्रशांत कदम

प्रशांत कदम

पोलीस उप आयुक्त ( परिमंडळ - ४ )


माटुंगा पोलीस ठाणे, पहिला मजला, किंग सर्कल स्टेशन जवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, माटुंगा (पूर्व), मुंबई ४०० ०१९

तेजस्वी सातपुते

तेजस्वी सातपुते

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ५


सागरी पोलीस स्टेशन. २ रा माळा,माहीम रेती बंदर ,माहीम ,मुंबई - ४०००१६

हेमराजसिंह राजपूत

हेमराजसिंह राजपूत

पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ ६)


प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, आर्ट गॅलरी कॉम्प्लेक्स, आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१

पुरुषोत्तम कराड

पुरुषोत्तम कराड

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ७


मुलुंड पोलीस ठाणे, पहिला मजला, पी. खैरात बिल्डिंग, एन.एस. रोड, पाच रस्त्याजवळ, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८०

दिक्षीत गेडाम

दिक्षीत गेडाम

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ८


बी.के.सी. पोलीस ठाणे, पहिला मजला, वांद्रे - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१

राज तिलक रौशन

राज तिलक रौशन

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ९


वांद्रे पोलीस ठाणे कंपाउंड, हिल रोड, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५०

मंगेश शिंदे

मंगेश शिंदे

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १०


आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन बिल्डिंग, सेंट्रल रोड, एम.आय.डी.सी., अंधेरी(पूर्व), मुंबई-४०००९३

आनंद आप्पासाहेब भोईटे

आनंद आप्पासाहेब भोईटे

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ११


बोरीवली पोलीस ठाणे इमारत, दुसरा मजला, एस.व्ही. रोड, बोरीवली (प.), मुंबई ४०००९२.

स्मिता पाटील

स्मिता पाटील

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १२


शैलेंद्र नगर जवळ, वृंदावन रोड, दहिसर(पूर्व), मुंबई-४०० ०६८

संजय लाटकर

संजय लाटकर

पोलीस उप आयुक्त बंदर परिमंडळ


पोर्ट झोन, बी. पी. टी रेल्वे भवन. पहिला मजला, आर.के. मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई - ४०० ०३८

महेश चिमटे

महेश चिमटे

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय १)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

नवनाथ  ढवळे

नवनाथ ढवळे

पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय 2)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

अकबर पठाण

अकबर पठाण

पोलीस उप आयुक्त (अभियान)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

बाळकृष्ण यादव

बाळकृष्ण यादव

पोलीस उप आयुक्त (बिनतारी संदेश विभाग)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

डॉ प्रतीक देशपांडे

डॉ प्रतीक देशपांडे

पोलीस उप आयुक्त (पोलीस दळणवळण माहिती तंत्रज्ञान विभाग, उत्तर परिमंडळ)


राज्य आणि आंतरराज्य बिनतारी कार्यालय इमारत, पहिला माळा, जुहू गार्डन जवळ, लिंक रोड, सांताक्रूझ (प), मुंबई-४०००५४

दत्तात्रय कांबळे

दत्तात्रय कांबळे

पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा - १)


विशेष शाखा, दुसरा मजला, ऐनेक्स ०२ बिल्डिंग, बद्रुद्दीन तयबजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१

विशाल ठाकूर

विशाल ठाकूर

पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण - १)


अंधेरी पोलीस ठाणे कंपाऊंड, अंधेरी पोलीस लाईन, अंधेरी (पु), मुंबई- ६९.

दत्ता किसन नलावडे

दत्ता किसन नलावडे

पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण)


नवीन प्रशासकिय इमारत, पोलीस आयुक्तालय आवार, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, मुंबई - ४००००१.

संग्रामसिंह निशाणदार

संग्रामसिंह निशाणदार

पोलीस उप आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा - १ )


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

समाधान पवार

समाधान पवार

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग, वाहतूक )


पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय व मध्य, वाहतूक, मुंबई यांचे कार्यालय, 2 रा माळा, वाहतूक पोलीस मुख्यालय, 87, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०००३०

डॉ राजू भुजबळ

डॉ राजू भुजबळ

पोलीस उप आयुक्त ( पुर्व उपनगरे, वाहतूक )


मुंबई वाहतूक पोलीस मुख्यालय, दुसरा मजला, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०३०

मितेश नारायण घट्टे

मितेश नारायण घट्टे

पोलीस उप आयुक्त (पश्चिम उपनगरे, वाहतूक )


पोलीस प्रशिक्षण क्रीडा आणि कल्याण कार्यालय, पहिला मजला, ए/७ कलिना, सांताक्रूझ पूर्व, मुंबई ४००९८

प्रज्ञा जेडगे

प्रज्ञा जेडगे

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण विभाग )


वाहतूक प्रशिक्षण शाळा, चौथा मजला, हंसराज लेन, भायखळा पूर्व, मुंबई ४०० ०२७

नियति ठाकर - दवे

नियति ठाकर - दवे

अपर पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा - २ ( F.R.R.O. )


विशेष शाखा, तिसरा मजला, ऐनेक्स ०२ बिल्डिंग, बद्रुद्दीन तयबजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१

विनायक ढाकणे

विनायक ढाकणे

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, नायगांव


नायगांव सशस्त्र पोलीस मुख्यालय-१, परळ, मुंबई - ४०० ०१४

संदीप जाधव

संदीप जाधव

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, ताडदेव


ताड़देव पोलीस लाईन कंपाउंड, ताड़देव, मुंबई - ४०० ०३४

वैशाली विठ्ठल शिंदे

वैशाली विठ्ठल शिंदे

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, वरळी


सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८

सुनील भारद्वाज

सुनील भारद्वाज

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, मरोळ


मरोळ पोलीस मुख्यालय, मरोळ मरोशी रोड, विजय नगर, अंधेरी (ई), मुंबई - ४०० ०५९

नितीन पवार

नितीन पवार

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस (कोळे कल्याण)


पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, पहिला मजला, हंस भुगरा रोड, कोळे-कल्याण, कलिना, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०९८

प्रकाश जाधव

प्रकाश जाधव

पोलीस उप आयुक्त (संरक्षण)


पोलीस उप आयुक्त, संरक्षण,मुंबई 1 ला मजला, वजू कोटक मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४००००१

गणेश गावडे

गणेश गावडे

पोलीस उप आयुक्त (सुरक्षा)


पोलीस उप आयुक्त, सुरक्षा,मुंबई एम.आर.ए. पोलीस ठाणे कंपाऊंड, युरोपियन बंगला, 1 ला मजला, माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग,मुंबई - ४००००१

अमोघ  गांवकर

अमोघ गांवकर

पोलीस उप आयुक्त (प्रतिबंधक)


नवीन प्रशासकिय इमारत, पोलीस आयुक्तालय आवार, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, मुंबई - ४००००१.

पोलीस उप आयुक्त (विशेष कृती दल)

पोलीस उप आयुक्त (विशेष कृती दल)

पोलीस उप आयुक्त (विशेष कृती दल)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

रागसुधा आर.

रागसुधा आर.

पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

शाम घुगे

शाम घुगे

पोलीस उप आयुक्त (अंमली पदार्थ विरोधी पथक)


कफ परेड पोलीस ठाणे कंपाउंड, पहिला मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जवळ, साधू टी. एल. वासवानी मार्ग, मुंबई - ४०० ००५

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)

पोलीस उप आयुक्त (सी.ए.डब्ल्यू.)


ट्रॅफिक ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग, दुसरा मजला, रूम नंबर २०१, हंसराज लेन, भायखळा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०२७

प्रशांत अशोकसिंग परदेशी

प्रशांत अशोकसिंग परदेशी

पोलीस उप आयुक्त (मंत्रालय सुरक्षा)


पोलीस उप आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा विभाग,मुंबई मुख्य इमारत प्रवेषद्वार, बिल्डिंगगेट क्र 2,मुंबई- ४०००३२

श्रीनिवास घाडगे

श्रीनिवास घाडगे

पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )


पोलीस प्रशिक्षण स्कूल, पहिला मजला, हंस भुगरा रोड, कोळे-कल्याण, कलिना, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८

अति.कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण)

अति.कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण)

पोलीस उप आयुक्त (सायबर गुन्हे)


बी.के.सी. पोलीस ठाणे, पहिला मजला, वांद्रे - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१

सचिन प्रभाकर बढे

सचिन प्रभाकर बढे

पोलीस उप आयुक्त (तांत्रिक १, मोटर परिवहन विभाग)


मोटार परिवहन विभाग, पहिला मजला, साबुसिडिक कॉलेज समोर, नागपाडा, मुंबई - ४०० ००८

निंबा खंडू पाटील

निंबा खंडू पाटील

पोलीस उप आयुक्त (तांत्रिक - २ (मोटर परिवहन विभाग))


मोटार परिवहन विभाग, शेफर्ड रोड, नागपाडा, मुंबई - ४०० ००८

डॉ. अभिनव देशमुख

डॉ. अभिनव देशमुख

अपर पोलीस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक विभाग)


ह्यूमे हायस्कूल समोर, सर जे.जे. रोड, नागपाडा, मुंबई - ४०० ००८